LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 19

                                                                10/12/2018 đến 16/12/2018

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –10/12

8h00

Hội nghị góp ý Dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2018

- Đại diện Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ĐHĐN;

- CBVC Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN;

- Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy cơ sở;

- Đảng ủy viên phụ trách VP Đảng ủy cơ sở và chuyên viên VP Đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Đ/c Ngô Văn Dưỡng Ủy viên BTV

Đảng ủy ĐHĐN

 

9h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động”, mã số: B2016-DNA-46-TT

- Theo QĐ số 4257/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

 

10h00

Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

 nhiệm kỳ 2017-2022

- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo: các Văn phòng, các Ban chức năng; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Bí thư ĐTN ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB ĐHĐN; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ĐHĐN;

- Trường ĐHSPKT: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường Trường ĐHSPKT; BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường;  Toàn thể CBVC trường;

- Các đại biểu khách mời.

Hội trường Tr. ĐHSPKT

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Giao ban Cơ quan ĐHĐN

(Quý IV năm 2018)

- Ban Giám đốc ĐHĐN; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa);  Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Chủ tịch Hội CCB CQ ĐHĐN; Trưởng  Ban TTND CQ ĐHĐN; Kế toán trưởng ĐHĐN;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;

- Mời: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN ĐHĐN dự.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Làm việc với Đoàn công tác của

Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, đại diện Lãnh đạo các Ban: KHTC, TCCB, ĐT, CSVC;

- Trường ĐHNN: Đại diện BGH; Lãnh đạo các Phòng: ĐT, KHTC, CSVC, TCHC.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

HAI –10/12

16h00

Họp Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN

nhiệm kỳ 2016-2018

- Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN;

- Mời Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN.

Phòng 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban

Thanh tra nhân dân ĐHĐN

 

16h00

Họp Hội đồng xét thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong

 danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2017

Theo QĐ số 4177/QĐ-ĐHĐN, ngày 29/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS

Trần Văn Nam

BA – 11/12

8h00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Giám đốc dự.

Hội trường HĐND

42 Bạch Đằng

Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân

 Tp.Đà Nẵng

 

8h30

Mở thầu Gói thầu thi công xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án ĐTXD

Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Trường ĐHKT: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng CSVC;

- Đại diện đơn vị Tư vấn;

- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;

- Khách mời và cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A           41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

9h30

Mở thầu Hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu

“Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các gói thầu xây lắp” thuộc Dự án ĐTXD

 Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Trường ĐHKT: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo  Phòng CSVC;

- Đại diện đơn vị Tư vấn;

- Đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu;

- Khách mời và cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A           41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS            Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng

PGĐ Ngô Văn Dưỡng dự.

Hội trường HĐND

42 Bạch Đằng

Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân

 Tp.Đà Nẵng

 

14h30

Tiếp đoàn Đại sứ Argentina tại Việt Nam

- ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;

- Trường ĐHSP, Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo phụ trách HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

TƯ – 12/12

8h00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Giám đốc dự.

Hội trường HĐND

42 Bạch Đằng

Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân

 Tp.Đà Nẵng

 

14h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 2

năm 2018 cho Khối Cơ quan và

các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Theo QĐ số 4058/QĐ-ĐHĐN ngày 22/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

TƯ – 12/12

14h00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng

PGĐ Ngô Văn Dưỡng dự.

Hội trường HĐND

42 Bạch Đằng

Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân

 Tp.Đà Nẵng

 

16h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 2

năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 4059/QĐ-ĐHĐN ngày 22/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Họp Tổ thường trực xây dựng đề án

tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

Theo QĐ số 4200/QĐ-ĐHĐN, ngày 03/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban ĐT

NĂM–13/12

7h45

Hội nghị đại biểu CBCCVC Đại học Đà Nẵng

năm 2018.

Theo thông báo số 4113/TB-ĐHĐN ngày 26/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

8h00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng

Giám đốc dự.

Hội trường HĐND

42 Bạch Đằng

Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân

 Tp.Đà Nẵng

 

14h00

Họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng

PGĐ Ngô Văn Dưỡng dự

Hội trường HĐND

42 Bạch Đằng

Chủ tịch

Hội đồng Nhân dân

 Tp.Đà Nẵng

 

16h00

Họp HĐxét tư cách dự thi tốt nghiệp

đại học, hình thức đào tạo học từ xa tại

Trung tâm GDTX Chu Văn An

 Theo QĐ số 4029/QĐ-ĐHĐN ngày 20/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng  209

 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc ĐHĐN

 

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH

khóa 38 đợt bổ sung

Theo QĐ số 3034/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu giải pháp và xây dựng hệ thống tạo nguồn tài nguyên lớn và đồng nhất phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên”, mã số: B2017-DNA-12 (CNTT-01)

- Theo QĐ số 4264/QĐ-ĐHĐN, ngày 06/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8.009

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Nguyễn Lê Hùng

SÁU –14/12

14h00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN

của NCS Nguyễn Hồng Quang,

Ngành:Kinh tế phát triển, mã số: 62.31.01.05

- Theo QĐ số 3885/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/11/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

GS.TS

Trương Bá Thanh

BẢY – 15/12

7h30

Khai mạc Giải Thể thao Cụm tự vệ

 Khối Hành chính sự nghiệp lần thứ I

năm 2018

- Bộ Chỉ huy quân sự Tp Đà Nẵng;

- Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị thuộc Cụm Khối Hành chính sự nghiệp;

- Ban Chỉ huy quân sự ĐHĐN;

- Trung đội trưởng các đơn vị tự vệ ĐHĐN;

- Các vận động viên;

- Đại biểu khách mời.

Trung tâm

Thể thao ĐHĐN

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

 

8h00

UBND tỉnh Kon Tum và ĐHĐN ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- ĐHĐN: Giám đốc, đại diện Lãnh đạo: Văn phòng  Ban KHCN&MT, Ban ĐT, Ban CTHSSV;

- Trường ĐHSPKT:  Hiệu trưởng;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc, Lãnh đạo: các Phòng, Khoa;

- UBND tỉnh Kon Tum: Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban, ngành;

- Mời TS. Cao Xuân Tuấn – Phó Hiệu trưởng Trường CĐCNTT.

Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND

tỉnh Kon Tum

CN – 16/12

         
             

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –10/12

16h30

Giám đốc ĐHĐN làm việc với Ban ĐT

ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP ĐHĐN; Trưởng các Ban: KHTC, CSVC; Phó trưởng Ban phụ trách Ban TCCB.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BA – 11/12

Cả ngày

Tiếp cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn

Cán bộ, viên chức, người lao động,

 đoàn viên công đoàn có nhu cầu

Phòng B903

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn CQ ĐHĐN

NĂM–13/12

15h00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Cơ quan ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN

 

Ghi chú:  1. Về việc đăng ký xe: Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe phục vụ cho hoạt động của đơn vị cần có lịch xin xe riêng gửi cho Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);

                  2. Về việc để xe ô tô trong Cơ quan ĐHĐN:

            -  Đề nghị cán bộ, viên chức không đưa xe ô tô cá nhân vào trong khuôn viên Cơ quan ĐHĐN vào Thứ Năm (13/12/2018).

-  Đề nghị không để xe ở Cơ quan qua đêm.