LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 24

                                                                14/01/2019 đến 20/01/2019

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –14/01

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

VP Công đoàn

Phòng 302 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

16h00

Tiếp đoàn Thành phố Mimasaka, Nhật Bản

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Các thành phần được mời.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

16h30

Họp Hội đồng thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên cao học, đợt 1 năm 2019

Theo QĐ số 38/QĐ-ĐHĐN ngày 08/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

Giám đốc ĐHĐN

BA – 15/01

8h00

Tổ kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra

số 2580/KL-TTCP làm việc với ĐHĐN

- Tổ kiểm tra theo QĐ số 1112/QĐ-TTCP ngày 27/12/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Lãnh đạo Ban TCCB; Trưởng các Ban: TT, KHTC, ĐBCLGD;

- Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHSPKT, ĐHNN: Hiệu trưởng và Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Tổ trưởng Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ

 

8h30

Họp xét hỗ trợ CBVC-NLĐ ĐHĐN

nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

- BTV Công đoàn ĐHĐN;

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS.

Phòng 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

9h00

Tiếp Trung tâm Hỗ trợ Du học Nhật Bản (JOOSS)

ĐHĐN: Ban HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng ban HTQT

 

9h30

Họp giao ban công tác văn phòng công đoàn

- Công đoàn ĐHĐN: Cán bộ văn phòng;

- Công đoàn cơ sở: Ủy viên BCH công đoàn phụ trách công tác văn phòng; cán bộ văn phòng CĐCS.

Phòng 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHĐN

 

10h30

Tiếp đoàn Đại học Bách khoa Milan, Polomi, Ý

-       - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT; Mời TS. Lê Đình Dương – Giảng viên Khoa Điện.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng


BA – 15/01

14h00

Mở thầu Hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu “Thi công xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ” thuộc Dự án ĐTXD Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

-       - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

-       - Trường ĐHKT: Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện LĐ Phòng CSVC;

-       - Đại diện đơn vị Tư vấn;

-       - Đại diện các nhà thầu;

-       - Khách mời và cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 1 Khu A           41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS.

Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Anh sinh viên Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2018”

English Talent Competition

- Ban tổ chức;

- Sinh viên dự thi;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường Tr. CĐCNTT

Trưởng BTC

Hiệu trưởng Trường CĐCNTT – Trưởng Khoa CNTT&TT

TƯ –16/01

9h30

Tiếp Đại sứ Canada tại Hà Nội

ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: VP, HTQT, KHCN&MT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

9h30

Họp thảo luận về quy định học phí, thủ tục, quy trình tiếp nhận sinh viên quốc tế

ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo các Ban: HTQT, ĐT, KHTC, CTHSSV.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

10h00

Họp Khoa Khoa CNTT&TT

CB, GV Khoa CNTT&TT

Phòng họp B106

Trường Khoa

 

11h00

Họp Công đoàn Khoa CNTT&TT

Công đoàn viên Khoa CNTT&TT

Phòng họp B106

Chủ tịch CĐ

 

15h00

Họp rà soát đề án tuyển sinh 2019

Theo QĐ số 4200/QĐ-ĐHĐN ngày 03/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban

Đào tạo

NĂM–17/01

9h00

Tiếp đoàn Trường Đại học Keimyung,

Hàn Quốc

-       - ĐHĐN: Ban HTQT;

-       - Trường ĐHNN: Các sinh viên Khoa Nhật-Hàn-Thái đã đăng ký.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

15h00

Họp Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

 Như bên.

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN

SÁU –18/01

8h00

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài

chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Theo QĐ số 03/QĐ-CEA.UD ngày 08/01/2019 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD.

Tr. ĐHSP

Kỹ thuật Vĩnh Long

Trưởng đoàn

TS. Dương Mộng Hà

 

10h00

Tổ chức IHD phỏng vấn ứng viên của

Khoa Y Dược

- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;

- Khoa Y Dược: Trưởng Khoa; Các ứng viên đăng ký.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

SÁU –18/01

10h00

Tiếp Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Hoa Kỳ và Học viện Đào tạo và nghiên cứu (JSI)

- ĐHĐN: Giám đốc; Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: HTQT, KHTC, KHCN&MT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KHCN&HTQT, Khoa Môi trường;

- Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Sinh-Môi trường;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng phụ trách; Trưởng Phòng KH&HTQT;

- Khoa ĐTQT: Phó Trưởng khoa phụ trách.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

15h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

17h30

Tiếp Công ty Full Time System

ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BẢY –19/01

         

CN – 20/01

Cả ngày

Thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng

cho Việt Nam dành cho học viên cao học,

đợt 1 năm 2019

- Theo Quyết định thành lập Hội đồng số 38/QĐ-ĐHĐN ngày 08/01/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các thí sinh dự thi.

Tại Đà Nẵng và các đơn vị liên kết.

Chủ tịch Hội đồng

             

 

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BA – 15/01

8h00

Các Ban rà soát, đề xuất để ĐHĐN

thực hiện cơ chế như Đại học Quốc gia

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP ĐHĐN, Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban; Giám đốc Trung tâm TTHL và Truyền thông;

- Mời: Anh Cao Xuân Tuấn (Phó Hiệu trưởng Trường CĐCNTT).

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

NĂM–17/01

8h00

Kiểm kê tài sản các Ban: Pháp chế-Thi đua, Hợp tác Quốc tế, Khoa học Công nghệ & Môi trường, Công tác HSSV

- Theo QĐ số 4347/QĐ-ĐHĐN ngày 14/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.

Các phòng Ban

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

Kiểm kê tài sản các đơn vị: Khoa Đào tạo quốc tế, Ban Đào tạo, Tổ Quản trị mạng thông tin, Văn phòng Đoàn Thanh niên

- Theo QĐ số 4147/QĐ-ĐHĐN ngày 11/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.

Các phòng Ban

Chủ tịch Hội đồng

SÁU –18/01

8h00

Họp BCH Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy

CQ ĐHĐN

 

8h00

Kiểm kê tài sản các đơn vị: Các Ban: Tổ chức cán bộ, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Cơ sở vật chất,

 Thanh tra; các Văn phòng: Đảng ủy, Công đoàn,

Hội Cựu chiến binh

- Theo QĐ số 4347/QĐ-ĐHĐN ngày 14/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.

Các phòng Ban

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

Kiểm kê tài sản các đơn vị: Văn phòng;

các Ban: Kế hoạch tài chính,

Chuẩn bị dự án phát triển khu đô thị ĐHĐN.

- Theo QĐ số 4347/QĐ-ĐHĐN ngày 14/12/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Cán bộ phụ trách kiểm kê tài sản của các đơn vị.

Các phòng Ban

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

Ghi chú:  1. Về việc đăng ký xe: Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe phục vụ cho hoạt động của đơn vị cần có lịch xin xe riêng gửi cho Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);

                  2. Về việc để xe ô tô trong Cơ quan ĐHĐN:  Đề nghị không để xe ở Cơ quan qua đêm.