LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

t

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 46

                                                                     18/6/2018 đến 24/6/2018

Năm học 2017-2018

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 18/6

10h00

Họp rà soát công tác phân công cán bộ

coi thi và công tác chuẩn bị

kỳ thi THPT quốc gia 2018

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng các Ban: ĐT, TCCB; Chánh VP;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Trưởng các Phòng TCHC, ĐT.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 

16h30

Họp Hội đồng đề cử xét trao tặng

Giải thưởng PNVN năm 2018

Theo QĐ số 1891/QĐ-ĐHĐN ngày 08/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

BA –19/6

8h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

10h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

14h00

Đơn vị tư vấn báo cáo đề án phát triển tổng thể ĐHĐN đến 2025, tầm nhìn 2035

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Tổ Biên soạn đề án Phát triển tổng thể ĐHĐN đến 2025, tầm nhìn 2035, theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHĐN ngày 02/02/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng;

- Khoa Y Dược: Trưởng khoa;

- Viện NC&ĐT Việt – Anh: Phó Viện trưởng phụ trách;

- Đơn vị tư vấn.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

TƯ – 20/6

8h30

Buổi giao lưu bóng chuyền giữa

 đoàn sĩ quan và học viên Lục quân Hoa Kỳ với sinh viên ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT, Ban CTHSSV;

- Trung tâm Thể thao và Khoa GDTC: Đại diện Lãnh đạo;

- Các sinh viên được điều động.

Trung tâm

Thể thao-ĐHĐN

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

 Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐ Công nghệ Thông tin khóa III, nhiệm kỳ 2015- 2020 và sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018

- Đại biểu khách mời;

- Ban chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu;

- Bí thư các Chi bộ trực thuộc;

- Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN;

- Toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường CĐCNTT.

Phòng họp

Tr. CĐCNTT

Bí thư Đảng ủy

Tr. CĐCNTT

NĂM–21/6

8h00

Giao ban Quý 2 công tác

Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN

* ĐHĐN:

- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;

- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng ban Ban CT HSSV;

- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;

- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;

* Đảng ủy cơ sở:

- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các đảng uỷ cơ sở.

* Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng ban

 Ban Tuyên huấn

 Đảng uỷ ĐHĐN

Đ/c

Đoàn Quang Vinh

 

9h00

Giao ban Quý 2 công tác UBKT

Đảng ủy ĐHĐN

- Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;

- Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở;

- Mời dự: Đ/c Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

Đ/c

Ngô Văn Dưỡng

 

10h00

Giao ban Quý 2 công tác

 Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

- Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các đảng ủy cơ sở;

- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng

Đảng ủy ĐHĐN

 

14h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

VP Công đoàn

P. 302 - Khu A

 41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

15h00

Họp hoàn thiện nội dung Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

Theo QĐ số 1855/QĐ-ĐHĐN ngày 05/6/2018 v/v kiện toàn Tổ soạn thảo xây dựng Đề án thành lập Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 

15h30

 

Họp Ban Chấp hành

 Công đoàn ĐHĐN mở rộng

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

SÁU -22/6

7h30

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả

 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) và

sơ kết 06 tháng đầu năm 2018

- BCH Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

- Bí thư các Chi bộ;

- Mời  Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên.

Phòng họp Khu A

Phân hiệu ĐHĐN tại  Kon Tum

Bí thư Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

8h00

Giao ban Cơ quan ĐHĐN

Quý II năm 2018

- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc (Viện, Trung tâm, Khoa);  Chủ tịch Công đoàn CQ, Bí thư ĐTN CQ; Chủ tịch Hội CCB CQ ĐHĐN; Trưởng  Ban TTND CQ ĐHĐN;

- Mời: CT Công đoàn ĐHĐN, Bí thư Đoàn TN ĐHĐN dự

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 

10h30

Làm việc với

Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF

ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

14h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương

năm 2018 cho cán bộ, viên chức của

khối Cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

Theo QĐ số 1873/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 

14h00

Hội thảo Công nghệ Blockchain:

Định hướng và tầm nhìn chiến lược

- Ban Tổ chức;

- Đại biểu Khách mời và các diễn giả;

- Giảng viên của Trường CĐCNTT và Khoa CNTT&TT;

- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Không gian Nghiên cứu và Sáng tạo Khoa CNTT&TT

Hiệu trưởng

Tr. CĐCNTT;

Trưởng Khoa Khoa CNTT&TT

 

15h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương

năm 2018 cấp ĐHĐN

Theo QĐ số 1874/QĐ-ĐHĐN ngày 06/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

BẢY – 23/6

 

       

CN-24/6

         
             

 


 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

TƯ – 20/6

15h00

 

Hội nghị tổng kết hoạt động

Công đoàn Cơ quan ĐHĐN

 năm học 2017 - 2018

- BCH Công đoàn CQ ĐHĐN;

- UBKT Công đoàn Cơ quan ĐHĐN;

- BCH Công đoàn bộ phận;

- Các đại biểu được triệu tập theo Thông tri số 14/CĐCQ-VP ngày 13/6/2018;

- Đại biểu khách mời.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

 

Chủ tịch Công đoàn CQ ĐHĐN

NĂM–21/6

8h00

(Cả ngày)

Chương trình tập huấn

#SheMeansBusiness – Sử dụng Facebook để thúc đẩy kinh doanh dành cho phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách, cán bộ được phân công;

- Đại diện WISE – Sáng kiến Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh;

- Học viên tham gia chương trình.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện NC&ĐT Việt-Anh

SÁU -22/6

14h00

Bảo vệ thực tập của sinh viên quốc tế, ngành Công nghệ Thông tin IUT, Trường Đại học Nice Sophia Antipolis, CH Pháp

- Viện DNIIT: Đại diện lãnh đạo;

- Hội đồng bảo vệ: Theo thư mời;

- Các sinh viên quốc tế tham gia bảo vệ.

Phòng 8009 Khu B

41 Lê Duẩn

Viện DNIIT

 

Ghi chú:

-  Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe cần liên hệ trước 24h với Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);

- Đề nghị cán bộ, viên chức ĐHĐN không đưa xe ôtô cá nhân vào trong khuôn viên Cơ quan ĐHĐN trong những ngày có lịch tổ chức hội họp tại Hội trường 41 Lê Duẩn.