LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 07

                                                                  17/9/2018 đến 23/9/2018

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 17/9

8h00

(Cả ngày)

Khai mạc huấn luyện chiến đấu và

giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ của Cụm Tự vệ Khối Hành chính sự nghiệp năm 2018

- Ban Chỉ huy quân sự ĐHĐN;

- Lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện theo Kế hoạch số 05/KH-CTV ngày 31/8/2018 của Cụm Tự vệ Khối Hành chính sự nghiệp;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

 

8h00

Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- Khách mời theo giấy mời;

- Trường ĐHSPKT: Cán bộ, giảng viên & sinh viên.

Tiền sảnh

khu A

Tr.ĐHSPKT

Hiệu trưởng

Trường ĐHSPKT

 

10h00–17h00

Buổi giao lưu giữa sinh viên ĐHĐN và Trường Đại học Công nghiệp Nhật Bản

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Các sinh viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

13h30

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

14h00

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

BA – 18/9

8h00

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần V (nhiệm kỳ 2015-2020)

Theo Thông báo số 838-TB/ĐU ngày 04/9/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

8h00

Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT

làm việc với ĐHĐN về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

- Đoàn công tác Cục Quản lý Chất lượng Bộ GD&ĐT;

- ĐHĐN: Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban ĐT, Ban ĐBCLGD, Trung tâm ĐTTX, Trung tâm PTPM, Khoa Y Dược, Khoa GDTC, Trung tâm KĐCLGD.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Cục QL chất lượng Bộ GD&ĐT

 

10h00

Họp bàn kế hoạch tổ chức

Hội thảo Work-based Learning và

các công việc của Dự án USAI COMET

- ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHBK: Hiệu trưởng; Trưởng Phòng ĐT;

- Các thành viên tham gia dự án.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

             

TƯ – 19/9

16h00

Họp bàn công tác chuẩn bị

Hội thảo Khoa học trẻ toàn quốc năm 2019

- ĐHĐN: Giám đốc; đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHTC, Ban HTQT, Ban CTHSSV; Lãnh đạo Ban KHCN&MT; Lãnh đạo Trung tâm TT&TT;

- Thường trực Đoàn TN ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

19h00

Lễ Vinh danhThủ khoa ĐHĐN năm 2018

- BTC theo QĐ số 2856/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Sinh viên theo TTTT số 3080/ĐHĐN-HSSV ngày 10/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Đại biểu khách mời.

Nhà hát

Trưng Vương

Tp Đà Nẵng

Giám đốc ĐHĐN

 

NĂM – 20/9

7h30

(Cả ngày)

Khóa tập huấn “Đảm bảo chất lượng

cơ sở giáo dục đại học theo

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT”

- Theo CV số 3050/KH-ĐHĐN ngày 07/9/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cán bộ ĐHĐN đã đăng ký tham dự tập huấn.

Hội trường

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Tiếp cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức

và người lao động có nhu cầu.

Phòng Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

 

SÁU – 21/9

8h00

Họp Giao ban công tác Thư viện

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban Giám đốc Trung tâm TTHL;

- Các CSGDĐHTV: Phụ trách thư viện.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Họp giao ban công tác Kế hoạch - Tài chính

- ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo và chuyên viên Ban KHTC;

- Các CSGDĐHTV và đơn vị trực thuộc: Trưởng phòng KHTC/Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Họp giao ban công tác cơ sở vật chất

năm học 2018-2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: VP ĐHĐN, Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và các chuyên viên;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo phụ trách CSVC, lãnh đạo Phòng/Tổ CSVC;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt – Anh: Đại diện lãnh đạo;

- Khoa, Trung tâm trực thuộc ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

SÁU – 21/9

16h00

Buổi giới thiệu học bổng JFE, Nhật Bản

- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT; Đại diện Ban CTHSSV;

- Các sinh viên có quan tâm.

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

18h00

Thi hết học phần lớp bồi dưỡng theo

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giảng viên chính (hạng II)

- Toàn thể Học viên Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

Tầng 5

tòa nhà 91A Nguyễn Thị Minh Khai

Phó trưởng Ban

Ban TCCB

BẢY – 22/9

8h00

Hội nghị tập huấn cán bộ Đoàn TN,

 Hội Sinh viên chủ chốt ĐHĐN

năm học 2018 - 2019

- BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội SV ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;

- ĐVTN theo Thông tri triệu tập số 22TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 12/9/2018.

Hội trường

41 Lê Duẩn

BTC  Hội nghị

CN – 23/9

8h30

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn,

công tác Hội và phong trào sinh viên ĐHĐN

năm học 2017 – 2018;

triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

- Đại biểu theo giấy mời;

- BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội SV ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;

- ĐVTN theo Thông tri triệu tập số 22TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 12/9/2018

Hội trường

41 Lê Duẩn

BTC  Hội nghị

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 17/9

16h00

Họp BCH Công đoàn Cơ quan ĐHĐN

mở rộng

- Như bên;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn CQ ĐHĐN

TƯ – 19/9

8h00

Thực hiện quy trình quy hoạch

Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện VN-UK (Bước 1)

- Tổ công tác của ĐHĐN;

- Viện VN-UK: Toàn thể CBVC và người lao động.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

 

9h00

Thực hiện quy trình quy hoạch

Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc

Khoa Y Dược (Bước 1)

- Tổ công tác của ĐHĐN

- Khoa Y Dược: Toàn thể CBVC và người lao động

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

 

10h00

Thực hiện quy trình quy hoạch

Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc

Khoa GDTC (Bước 1)

- Tổ công tác của ĐHĐN

- Khoa GDTC: Toàn thể CBVC và người lao động

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng

SÁU – 21/9

14h00

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin Học liệu

- Trung tâm TTHL: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;

- Đại biểu khách mời.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc

Trung tâm TTHL


BẢY – 22/9

15h00

Thực hiện quy trình quy hoạch

Trưởng các Phòng HC-TC, Đào tạo,

KH, SĐH&HTQT của

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (Bước 1)

- Tổ công tác của ĐHĐN;

-Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Toàn thể CBVC và người lao động.

Hội trường

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

 

16h00

Thực hiện quy trình quy hoạch

Trưởng khoa Khoa Kinh tế,

Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp,

Trưởng khoa Khoa Sư phạm và Dự bị đại học của

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 (Bước 1)

- Tổ công tác của ĐHĐN;

- Khoa Kinh tế, Khoa Kỹ thuật Nông nghiệp, Khoa Sư phạm và Dự bị đại học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Toàn thể CBVC và người lao động.

Hội trường

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

 

 

Ghi chú:  1. Về việc đăng ký xe: Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe phục vụ cho hoạt động của đơn vị cần có lịch xin xe riêng gửi cho Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);

                        2. Về việc để xe ô tô trong Cơ quan ĐHĐN: 

 Đề nghị cán bộ, viên chức không đưa xe ô tô cá nhân vào trong khuôn viên Cơ quan ĐHĐN vào Ngày Thứ 2 (17/9/2018), Sáng ngày Thứ 3 (18/9/2018), Ngày Thứ 5 (20/9/2018),  Sáng Thứ 7 (22/9/2018) và Sáng Chủ nhật (23/9/2018).