Lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

       

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 02

                                  13/8/2018 đến 19/8/2018

Năm học 2018-2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –13/8

8h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

8h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

9h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

BA – 14/8

8h00

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy

BCHTW Đảng khóa XII

Theo Kế hoạch số 818-KH/ĐU, ngày 01/8/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

14h00

Hội ý Ban Giám đốc ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

15h00

Ban Giám đốc ĐHĐN làm việc với

Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Tiếp đoàn Trường Prince of Songkla University Pattani Campus, Thái Lan

- ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, CTHSSV;

- Trường ĐHNN: Đại diện Lãnh đạo Khoa Nhật-Hàn-Thái.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

17h00

Họp Hội đồng xét tư cách dự thi tốt nghiệp

đại học, hình thức đào tạo học từ xa

cho lớp KL22.1KHO

tại Trung tâm GDTX Tỉnh Khánh Hòa

Theo QĐ số 2675/QĐ-ĐHĐN ngày 07/8/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng 206 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS

Nguyễn Ngọc Vũ

TƯ – 15/8

8h00

Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng

giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Ban ĐBCLGD;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

- Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược và Khoa GDTC: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;

- Mời ThS. Hồ Phan Hiếu - Phó Chánh VP và ThS. Đinh Quang Trung - Tổ trưởng Tổ QTM.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

 

11h00

Tiếp Thượng Nghị sĩ Kato Hitoshi,

Nhật Bản

ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng Ban HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

NĂM –16/8

8h00

Hội thảo đổi mới đào tạo đại học

 trong thời kỳ hội nhập

(ngày 16, 17/8/2018)

- Ban tổ chức;

- Diễn giả Đại học Turku, (Phần Lan), Đại học Léon- (Tây Ban Nha), Viện Công nghệ kỹ thuật - Dublin, ĐHBK Tp. HCM, ĐHBK Hà Nội;

- Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Không gian sáng tạo Khoa CNTT&TT

- Hiệu trưởng

Trường CĐCNTT

- Trưởng Khoa CNTT&TT

 

16h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt của

Đảng ủy ĐHĐN

- BCH Đảng bộ ĐHĐN;

-Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng Đảng ủy ĐHĐN;

- Bí thư các đảng ủy cơ sở;

- Trưởng các tổ chức Đoàn thể ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

16h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

SÁU - 17/8

Sáng 8h00

Chiều 14h00

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra,

giám sát năm 2018

Theo Thông báo số 120-TB/UBKTĐU, ngày 10/8/2018 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy ĐHĐN

 

15h30

Bế giảng lớp bồi dưỡng cộng tác viên

thanh tra giáo dục năm 2018

- Đại diện lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục – TP.HCM;

- BTC lớp học theo QĐ số 977/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Toàn thể học viên.

Hội trường 41 Lê Duẩn

PGS.TS

 Ngô Văn Dưỡng PGĐ ĐHĐN

Trưởng BTC lớp học

BẢY - 18/8

8h00

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị

thanh niên Việt Nam – Trung Quốc

lần thứ 18

- Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn;

- Thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng;

- Đoàn Đại biểu thanh niên Trung Quốc;

- Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN;

- BTV Đoàn, BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;

- ĐVTN triệu tập theo CV số 42/ĐHĐN-ĐTN ngày 6/8/2018;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

BTC

Chương trình

 

14h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

của NCS Ngô Thị Minh Phương,

Ngành:Công nghệ thực phẩm,

Mã số: 62.54.01.01

- Theo QĐ số 2494/QĐ-ĐHĐN, ngày 18/7/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS

Đặng Minh Nhật

CN - 19/8

         
             

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BA – 14/8

16h00

Họp BCH Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy CQ ĐHĐN

 

Ghi chú: 

 1. Về việc đăng ký xe: Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe phục vụ cho hoạt động của đơn vị cần có lịch xin xe riêng gửi cho Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);

                   2. Về việc để xe ô tô trong Cơ quan ĐHĐN: 

     Đề nghị cán bộ, viên chức không đưa xe ô tô cá nhân vào trong khuôn viên Cơ quan ĐHĐN vào Sáng ngày Thứ 3 (14/8/2018),  Chiều ngày Thứ 6 (17/8/2018) và Sáng ngày Thứ 7 (18/8/2018).