Đại học Đà Nẵng hiện có 1.492 giảng viên trên 2.315 cán bộ, bao gồm 8 Giáo sư, 83 Phó Giáo sư, 385 Tiến sĩ và Tiến sĩ Khoa học.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chuyên ngành cho Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Đại học Đà Nẵng gồm: 03 Phó giáo sư, 05 Tiến sĩ, 32 Nghiên cứu sinh và Thạc sỹ cùng với nhiều chuyên gia đến từ các trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

Danh sách cán bộ, giảng viên giảng dạy tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông:

PHÓ GIÁO SƯ.TIẾN SỸ

PGS.TS.Huỳnh Công Pháp
(Trưởng Khoa)

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Mạng máy tính, Hệ điều hành, Lập trình mạng, Công nghệ web nâng cao, Web ngữ nghĩa

PGS.TS.Võ Trung Hùng


Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm

PGS.TS.Nguyễn Lê Hùng


Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Điện tử, hệ thống nhúng , xử lý ảnh

TIẾN SỸ

TS. Đoàn Gia Dũng

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị tài chính; Quản trị nguồn nhân lực và kinh tế công nghiệp

TS. Nguyễn Hiệp

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kinh tế và kinh doanh quốc tế

TS. Nguyễn Bá Hội

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Điện tử, viễn thông, điều khiển tự động

TS. Lê Văn Minh

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Xử lý ảnh, điều khiển tự động

TS. Lê Minh Thái

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật lập trình

TS. Trần Tấn Vinh

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hệ thống nhúng và điều khiển tự động

THẠC SĨ

ThS. Phạm Tuấn Anh

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Xử lý ảnh, Đồ họa.

ThS. Nguyễn Văn Bình

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình web, Hệ điều hành

Th.S Trần Thị Mỹ Châu

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Kế toán- Tài chính

ThS. Võ Hùng Cường

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình web, Đồ họa.

Th.S Nguyễn Linh Giang

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Kinh tế vi mô, Kế toán – tài chính, Nguyên lý kế toán.

ThS. Vũ Thu Hà

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Nguyên lý kế toán., Marketing điện tử

ThS. Huỳnh Thị Kim Hà

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Thương mại điện tử, Kế toán, Tài chính, Phân tích tài chính, Thuế

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình web, Đồ họa.

ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu.

ThS. Bùi Trần Huân

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Quản trị tác nghiêp TMĐT, Quảng cáo và thiết kế quảng cáo, Trí tuệ đám đông

ThS. Đào Thị Thu Hường

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Thương mại điện tử, Marketing

Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngành: Tài chính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Thương mại điện tử, Quản trị học, Quản trị rủi ro.

ThS. Nguyễn Thị Hương Mai

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: nguyên lý Thống kê, Các phần mềm kế toán, nguyên lý kế toán, Kế toán thực hành

ThS. Đặng Thị Thanh Minh

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Marketing căn bản, Hành vi người tiêu dùng, Kinh tế vĩ mô, Quản trị quan hệ khách hàng, Chiến lược kinh doanh điện tử.

Th.S Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kinh tế vi mô, Thanh toán điện tử, quản trị thương hiệu, quản trị bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng

ThS. Dương Thị Mai Nga


Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kiểm thử phần mềm.

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kế toán, Tài chính, Thuế

ThS. Lê Đình Nguyên

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Xử lý tín hiệu, hệ thống nhúng .

ThS. Trần Lương Nguyệt


Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Tổng quan Du lịch, Quản trị Kinh doanh lữ hành

ThS. Dương Ngọc Pháp

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Điều khiển tự động, hệ thống nhúng

ThS. Lê Thị Minh Phương

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình hướng đối tượng, Lập trình Java.

ThS. Trần Đình Sơn

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, Toán rời rạc.

ThS. Lê Hà Như Thảo

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kế toán – Tài chính

ThS. Huỳnh Ngọc Thọ
(NCS tại Pháp)

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm.

ThS. Đặng Đại Thọ

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Công nghệ web.

ThS. Trần Thị Thu Thủy


Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Công nghệ web.

ThS. Nguyễn Lê Lộc Tiên

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

ThS. Trần Thị Xuân Trang
(NCS tại Nhật bản)

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Điều khiển tự động, hệ thống nhúng.

ThS. Dương Quốc Hoàng Tú

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm.

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hệ thống nhúng, lập trình di động

ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, lập trình hướng đối tượng.

Danh sách chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy tại Khoa

GS. TS. Pasi Malinen

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

GS. TS. Marc Daniel

Giáo sư: Trường Đại học Bách Khoa Marseille - CH Pháp

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

GS. TS. Romain Raffin

Giáo sư: Trường Đại học Aix-Marseille - CH Pháp

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hệ điều hành, lập trình hệ thống

GS. TS. Jay Bagga

Giáo sư: Trường Đại học Ball State - Hoa Kỳ

Ngành Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Toán rời rạc, lý thuyết đồ thị

Chuyên gia. Steve Landman

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

Chuyên gia. Jan Samuelsson

Cựu chuyên gia quản lý dự án: NetEnt - Thụy Điển

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý dự án, công nghệ phần mềm

Chuyên gia. Maxim Perniola

Chuyên gia (CH Pháp): Gameloft

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình nhúng, lập trình di động

Chuyên gia. Dorothy Lutz

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

Chuyên gia. Richard Kane

Chuyên gia Tổ chức Lotus Fund

Ngành: Quản trị kinh doanh, khởi nghiệp